Basisverzekering
In 2017 krijgt u vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed. Een vergoeding vanuit de basisverzekering gaat voor volwassenen ten koste van hun wettelijke verplichte eigen risico. Voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar is er geen sprake van een eigen risico.

Aanvullende verzekering
Bent u aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat u meer uren vergoed krijgt.
Op www.zorgverzekeringswijzer.nl  is een overzicht te vinden van aanvullende verzekeringen die dieetadvisering vergoeden. Verder staat op independer een overzicht van de zorgverzekeraars waar onze praktijk een contract mee heeft.

Ketenzorg
Bent u verwezen door huisarts of praktijkondersteuner voor dieetadvisering binnen de Ketenzorg Diabetes, CVRM (hart- en vaatziekten) of COPD (longziekten) dan worden de consulten zonder eigen risico vergoed.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten en plichten worden ontleend.
Bekijk altijd goed de voorwaarden en vergoedingen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Behandeling per kwartier € 15,00

In deze praktijk is hiervan afgeleid:

1e Consult (6 x 1 kwartier) € 90,00
Vervolg-, e-mail, telefonisch consult (1 x 1 kwartier) € 15,00
Vervolgconsult intensief (2 x 1 kwartier) € 30,00
Toeslag voor huisbezoek € 27,50
Niet tijdig afgezegde of niet nagekomen afspraak vervolgconsult* € 15,00
Niet tijdig afgezegde of niet nagekomen afspraak 1e consult* € 45,00

* Als u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, verwacht ik, dat u mij dit tenminste 24 uur van tevoren (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) laat weten.
Wanneer u uw afspraak niet tijdig afzegt, breng ik de gereserveerde tijd bij u in rekening volgens het overeengekomen tarief.
Verzekeringen vergoeden de kosten van niet tijdig afgezegde afspraken niet.

Toelichting behandeltijd
De behandeltijd die ik in rekening breng, bestaat uit twee componenten:
– de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent.
– de indirecte tijd: de tijd die ik besteed aan o.a. het registreren van uw gegevens, eventueel berekenen van de voeding, het samenstellen van een persoonlijk advies en het informeren van de verwijzer. (Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig).
Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Betalingsvoorwaarden: Medicas